पत्रपत्रिका

खड्ग जोगी बचाऊ अभियान मार्फत बचत रकम अन्तिम चरण ३ लाख ४० हजार विभिन्न जिल्लाका पिडितहरु लाइ हस्तान्तरण ,

१। मन्दिरा रिजाल आचार्य  मोरंग क्यान्सर पिडित   ५०,०००/

२। परोपकार समाज जिरीखिम्ती                               ५०,०००/

३। भागिरत जोगी जिब्रो क्यान्सर पिडित                    ३५,०००/

४।  भक्त बहादुर खापुंग म्यांग्लुंग तेह्रथुम                   २५,०००/

५। दिल कुमार राई धरान                                            ३५,००० /

६। बिपना सिवा दर्जी ब्लड  क्यान्सर पिडित  तेह्रथुम  २५००० /

७। दिल कुमारी

Facebook Comments:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× nine = 81